21 april 2023 kl. 12:00-19:00

22 april 2023 kl. 09:00-12:00

København

Hvad er HjerteNyreFokus?

HjerteNyreFokus giver dig en unik mulighed for, at optimere dine kompetencer indenfor kardio-renale patientforløb, du får derudover muligheden for, at møde specialister samt netværke med kolleger.

HjerteNyrefokus sætter blandt andet fokus på AK-behandling fra A-Z med emner relateret til atrieflimren, venøs tromboemboli og problemstillinger relateret til andre karsygdomme. Ydermere vil der være spændende indlæg og undervisning om nyrene, diabetes og polyfarmaci. 

Oplægsholdere

Billeder af og navne til oplægsholdere vil blive uploaded når hele agendaen er færdig.

Programmet

Programmet for HjerteNyreFokus vil blive tilgængeligt så snart det er færdigt.

Oplysninger

Dato og tid: Døgnmøde fra d. 21. april 2023 kl. 12:00-19:00 til d. 22. april kl. 09:00-12:00.

Adresse: Bliver opdateret

Transport: Transport til og fra symposiet sker for egen regning. 

Middag: Middag fredag d. 21. april er inkluderet samt forplejning efter gældende regler.

Overnatning: Overnatning i enkeltværelse er inkluderet samt forplejning efter gældende regler.

ENLI: Arrangementet er/vil blive anmeldt til ENLI inden arrangementets afholdelse. Arrangementet er efter arrangørens opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området, selv om arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI.

Koordinator: Bliver opdateret

Er du interesseret i at deltage i dette års HjerteNyreFokus?

Tilmeldingsmulighed kommer snart.

Tilmeld dig her