CANCERBEHANDLING | GENTEST

Gentest din tumor for at få et klarere billede af din kræft

Gentestning af kræft bruges til at identificere unikke DNA-forandringer eller forandringer i kræftceller, som afgør, hvordan din tumor opfører sig, og hvorfor den vokser.

Hvorfor få din tumor testet?

En gentest af din tumor kan hjælpe din behandlende læge med at vælge behandling baseret på specifikke forandringer i din kræft.

Behandlinger, som er skræddersyet til den enkelte patient, er under udvikling. Nogle behandlinger er allerede godkendt, mens andre stadig testes i kliniske forsøg.

Afhængig af tumortype har en betydelig andel (30-49%) af de patienter, der får gentestet sin kræft, genetiske ændringer, som kan behandles.

Tal med din læge om muligheden for at få gentestet din tumor.

Enhver tumor er unik

En pige viser sin akvareltegning. Hun har malet et billede af sin tumor

Lisa, 7 år, har lavet en akvareltegning af, hvordan hun forestiller sig sin tumor ser ud. Hendes tumors unikke DNA kan være nøglen til at finde den helt rette behandlingsform for hende

Hvorfor skal jeg diskutere gentestning af kræft med min læge?

Vi er vant til at høre om kræftbehandling i forhold til en bestemt kropsdel som bryst, lunge eller prostata.

Ved at få foretaget en gentest af en tumor, kan man afdække, om tumoren har unikke DNA-forandringer, som evt. kan behandles på nye måder tilpasset den enkelte patient.

Derfor er det vigtigt at diskutere med din læge, om der kunne være mulighed for at få foretaget en gentest af din tumor og på den måde få viden om din kræft, som kan bruges i forhold til dit behandlingsforløb.

 

  • Formålet med individualiseret kræftbehandling er at få en bedre forståelse af din sygdom og kan give mulighed for at tilpasse behandlingen i overensstemmelse hermed.
     
  • Information fra gentest skal hjælpe behandlende læger til at forstå de specifikke drivkræfter bag din kræft og dermed hjælpe dem med at tilrettelægge behandlingsforløb.
     
  • Reducere antallet af behandlinger ved at identificere mere målrettede behandlingsmuligheder på et tidligere tidspunkt.
     
  • Fremme brugen af præcisionsmedicin ved at identificere din kræfts genetiske karakter, som hjælper med at forstå din tumors genetiske profil og udvikling.

 

Hvordan fungerer en gentest af en kræfttumor?

Læger og laboratoriepersonale arbejder sammen om at vælge en testmetode, der er mest effektiv til at karakterisere tumoren.

illustration af reagensglas

1. VÆVSPRØVE AF TUMOR (biopsi): En lille prøve af væv, blod eller knoglemarv

illustration af et stetoskop

2. SEKVENS: Kræftceller identificeres. DNA fjernes og scannes derefter for abnormiteter i en laboratorieproces, dette kaldes sekventering. Abnormaliteterne bestemmer, hvordan din tumor opfører sig

illustration af en tyk bog

3. ANALYSE: Uoverensstemmelser sammenlignes med kendte ændringer (om nogen), der er relateret til godkendte behandlinger, og dem, der stadig evalueres i kliniske forsøg

illustration af talebobler

4. DISKUSSION: Resultaterne kan hjælpe din læge med at foreslå behandlinger, der er specifikke for sammensætningen af din tumor

Hvad er en gentest?

En gentest af en kræfttumor er ikke den samme som en gentest af en persons gener.

Find årsagen til tumorens eksistens

En gentest af en kræfttumor handler om at finde hovedårsagen til, hvorfor tumoren opstod. Dette gøres ved at undersøge tumorens DNA og lede efter ændringer, der kan være den drivende faktor i, hvorfor tumoren er vokset.

Skræddersy behandlingen

Ved at finde hovedårsagen til tumorens eksistens er det muligt at skræddersy behandlingen til den enkelte patients kræftsygdom.

Hvordan kan en gentest af min kræfttumor påvirke min behandling?

Den genetiske sammensætning af hver enkelt persons tumor er unik. Traditionelle kræftlægemidler er ikke tilpasset udfra disse forskelle i tumorens genetiske sammensætening.

Gentest af kræft kan identificere forskellige DNA-forandringer eller forandringer, der er specifikke for din individuelle tumor, uanset placeringen i kroppen.

Resultaterne af gentesten kan føre til alternativer, som er skræddersyet specifikt til den enkeltes kræft.

I dag sker der en udvikling i retning mod det der kaldes præcisionsmedicin, hvilket gør det muligt for læger at tilbyde en mere individualiseret behandling end tidligere.

 

Illustration af personlig medicin vs one size fits all

Grafikken viser, at ved traditionel behandling er behandlingen den samme for alle. Med præcisionsmedicin er behandlingen tilpasset den enkelte

Tal med din læge om, hvorvidt en gentest af din kræfttumor kan være det rigtige for dig

I tilfælde, hvor du har prøvet en række forskellige behandlinger og ikke har opnået det ønskede resultat, kan det være nyttigt at diskutere andre behandlingsmuligheder med din læge.

Førud for mødet med din læge kan det være en god idé at lave en liste over emner, som du ønsker at diskutere på mødet med din læge. Ved på forhånd at skrive emnerne ned, kan det være nemmere at huske at få talt om det hele under mødet med din læge.

Få tips til, hvordan du forbereder dig til mødet med din læge her

Hvordan forestiller du dig din unikke kræft?

Se hvordan 5 kræftpatienter har beskrevet sin tumor i ord og billede.