Databeskyttelse

Denne hjemmeside (herefter “Hjemmesiden“) er leveret af Bayer A/S (herefter “os” eller “vi"). For yderligere information vedrørende udbyderen af hjemmesiden, se venligst vores imprint.

 

A. Håndtering af personoplysninger

I det følgende ønsker vi at informere dig om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, når du bruger vores hjemmeside. Med mindre andet er angivet i de følgende kapitler, er den juridiske baggrund for håndtering af dine personoplysninger baseret på det forhold, at en sådan handling er nødvendig for at stille funktionaliteten til rådighed for hjemmesiden, som er anmodet af dig (Art. 6 (1) (b) databeskyttelsesforordning).

 

I. Brug af vores hjemmeside

1. Adgang til vores hjemmeside

Når du tilgår vores hjemmeside, vil din browser overføre bestemte informationer til vores webserver. Dette gøres af tekniske grunde og kræves for at stille de ønskede oplysninger til rådighed for dig. For at lette din adgang til vores hjemmeside, bliver følgende information indsamlet, kortvarigt gemt og brugt:
 

 • IP adresse
 • dato og klokkeslæt for adgang
 • tidszoneforskel til Greenwich Mean Time (GMT)
 • indhold af anmodning (specifikt websted)
 • status for adgang/HTTP status kode
 • overført datamængde
 • websted, der anmoder om adgang
 • browser, sprogindstillinger, version af browsersoftware, operativsystem og overflade

 

Derudover, for at beskytte vores legitime interesse, vil vi gemme sådanne informationer i et begrænset tidsrum for at kunne indlede en sporing af personoplysninger i tilfælde af faktisk eller forsøg på uautoriseret adgang til vores servere (Art. 6 (1) (f) databeskyttelsesforordning).

 

2. Brug af cookies

a) Hvad er cookies?

Denne webside anvender såkaldte “Cookies”. Cookies er små tekstfiler, som bliver gemt på din computer via din browser. De gemmer bestemte informationer (f.eks. dit foretrukne sprog eller sideopsætning), som din browser kan tilbageføre til os, næste gang du bruger vores hjemmeside (beroende på cookiens levetid).

 

b) Hvilke cookies anvender vi?

Vi anvender to kategorier af Cookies: (1) Cookies som er nødvendige af tekniske årsager, hvor funktionaliteten af vores hjemmeside vil blive reduceret, hvis de ikke bruges, og (2) valgfrie cookies brugt til webside analyse og markedsføring. Den følgende tabel indeholder en detaljeret beskrivelse af de cookies, vi anvender:

Cookies used for Technical Purpose

c) Forbehold til dit samtykke

Vi bruger kun valgfrie cookies, hvis vi har fået dit forudgående samtykke (Art. 6 (1) (a) databeskyttelsesforordning). Ved din første adgang til vores hjemmeside vises et banner, der beder dig om at give os dit samtykke til indstillingen af valgfrie cookies. Hvis dit samtykke er givet, placerer vi en cookie på din computer, og banneret vises ikke igen, så længe cookien er aktiv. Efter udløb af cookiens levetid, eller hvis du aktivt sletter cookien, vil banneret dukke op igen ved dit næste besøg på vores hjemmeside og igen bede om dit samtykke.

 

d) Sådan forhindrer du cookie-overførelser

Selvfølgelig kan du bruge vores hjemmeside uden brug af cookies. I din browser kan du til enhver tid konfigurere eller helt deaktivere brugen af cookies. Dette kan dog føre til en begrænsning af funktionerne eller have negativ indvirkning på brugervenligheden af vores hjemmeside. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod indstillingen af valgfrie cookies ved hjælp af den pågældende indvendingsmulighed angivet i tabellen ovenfor.

 

3. Hjemmesideanalyse med Google

På vores hjemmeside anvender vi en web-analyse tjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).
 

Google analyserer din brug af vores hjemmeside på vores vegne. Til dette formål bruger vi blandt andet de Cookies, som er beskrevet mere detaljeret i ovenstående tabel. De oplysninger, der indsamles af Google i forbindelse med din brug af vores hjemmeside (f.eks. den benyttede URL, hvilke af vores websider, du besøger, din browsertype, dine sprogindstillinger, dit operativsystem, din skærmopløsning) vil blive transmitteret til en server hos Google i USA, hvor de vil blive opbevaret og analyseret. De respektive resultater vil derefter blive stillet til rådighed for os i anonymiseret form. Dine brugsdata vil ikke blive forbundet til din fulde IP-adresse under denne proces. Vi har på vores hjemmeside aktiveret den IP anonymiserende funktionen, som tilbydes af Google, så de sidste 8 cifre (type IPv4) eller de sidste 80 bit (type IPv6) af din IP-adresse er slettet efter hver dataoverførsel til Google. Derudover er Google afhængig af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, der garanterer, at der opretholdes et passende niveau af beskyttelse af personoplysninger i Googles behandling af data i USA.

 

Du kan til enhver tid trække dit samtykketil brug af hjemmesideanalyse tilbage enten ved at downloade og installere et Google Browser Plugin eller ved at styre dine samtykker i ovenstående tabel, hvorved en opt-out cookie vil blive tilføjet. Begge muligheder vil forhindre brugen af webanalyse, hvis du bruger browseren, hvor du har installeret browser-plugin, eller hvis du ikke sletter opt-out Cookien.

 

4. Brug af kontaktformularer

Du kan kontakte os direkte via de kontaktformularer, der er tilgængelige på vores hjemmeside. Du kan specielt give os følgende oplysninger:
 

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Besked

 

Vi indsamler, behandler og bruger udelukkende oplysningerne givet af dig via kontaktformularerne til behandling af dine specifikke anmodninger. Vi sletter disse oplysninger, så snart det ikke længere er nødvendigt for at behandle eller følge op på din anmodning.

 

5. Eksterne tjenester eller indhold på vores hjemmeside

Vi inkluderer tredjepartstjenester og/eller indhold på vores hjemmeside. Når du bruger sådanne tredjepartstjenester, eller når tredjepartsindhold vises, bliver kommunikationsdata af tekniske årsager udvekslet mellem dig og den pågældende udbyder.

 

Den respektive udbyder af tjenester eller indhold kan også behandle dine data til egne yderligere formål. Så vidt vi ved, har vi konfigureret tjenester og indhold af leverandører, der er kendt for at behandle data til eget formål på en sådan måde, at enhver form for kommunikation til andre formål end at præsentere deres tjenester eller indhold på vores hjemmeside er blokeret, eller kommunikation foregår kun, når du aktivt har valgt at bruge den pågældende tjeneste. Men da vi ikke har kontrol over data indsamlet og behandlet af tredjeparter, er vi ikke i stand til at give bindende information om omfanget og formålet med en sådan behandling af dine data.

 

For yderligere information om omfanget og formålet med sådan indsamling og behandling af dine data, se venligst fortrolighedserklæringerne for de udbydere, hvis tjenester og/eller indhold, vi indeholder, om hvem, der er ansvarlig for beskyttelsen af dine data i denne sammenhæng:
 

 

6. Oplysninger om bivirkninger og kvalitetsklager

Denne hjemmeside er ikke beregnet eller designet til kommunikation vedrørende bivirkninger, manglende terapeutisk effekt, medicinsk fejlbrug, gråmarkedsprodukter/forfalsket medicin, forkert eller off-label brug, kvalitetsklager og/eller andre spørgsmål vedrørende sikkerheden eller kvaliteten af Bayers produkter. Hvis du ønsker at rapportere bivirkninger eller lave en kvalitetsklage, kontakt venligst dit sundhedspersonale (f.eks. læge eller apotek), din lokale sundhedsmyndighed eller brug vores hjemmeside til at rapportere uønskede bivirkninger.

 

Hvis du alligevel rapporterer uønskede bivirkninger eller andre problemer vedrørende sikkerheden eller kvaliteten af Bayers produkter til os, vil vi være juridisk bundet til at behandle din information og vil muligvis kontakte dig med yderligere spørgsmål. Derudover må vi muligvis underrette de relevante sundhedsmyndigheder om de problemer som du har rapporteret. I denne sammenhæng videresendes dine oplysninger i pseudonymiseret form, dvs. ingen oplysninger vil blive vidergivet som kan identificeret dig direkte. Vi må muligvis også videresende disse pseudonymiserede meddelelser til vores samarbejdspartnere, i det omfang de ligeledes er forpligtet til at underrette deres respektive kompetente sundhedsmyndigheder. Oplysninger om bivirkninger kan muligvis også deles inden for Bayer gruppen.

 

Yderligere oplysninger om beskyttelse af personoplysninger og bivirkninger er tilgængelige i

Fortrolighedserklæring for Pharmacovigilancedata

 

II. Overførelse af data for behandling af servicefirmaer

Til behandling af dine persondata bruger vi til en vis grad specialiserede servicefirmaer. Sådanne servicefirmaer udvælges omhyggeligt og overvåges regelmæssigt af os. Baseret på respektive dataprocessoraftaler vil de kun behandle personoplysninger efter vores instruktion og udelukkende i overensstemmelse med vores direktiver.

 

III. Behandling af data uden for EU / EØS

Dine data vil til dels også blive behandlet i lande uden for EU ("EU") eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS"), som kan have et lavere databeskyttelsesniveau end europæiske lande. I sådanne tilfælde vil vi sikre, at der er en tilstrækkelig beskyttelse af dine data, f.eks. ved at indgå konkrete aftaler med vores kontraktlige partnere (kopi tilgængelig på forespørgsel) eller, at vi vil bede om deres specifikke samtykke til en sådan behandling.

 

B. Oplysninger om dine rettigheder

Følgende rettigheder er generelt tilgængelige for dig i henhold til gældende lov om beskyttelse af personoplysninger:
 

 • Ret til information om dine personoplysninger, som er gemt hos os;
 • Ret til at anmode om korrektion, sletning eller begrænset behandling af dine personoplysninger;
 • Ret til at protestere mod en behandling af dine personoplysninger f.eks. ved at protestere mod vores retslige grundlag for behandlingen, eller mod vores interesseafvejning, offentlig interesse eller profilering, med mindre vi er i stand til at bevise at tungtvejende, begrundede årsager, der overgår dine interesser, rettigheder eller frihed eksisterer, eller at en sådan behandling er udført med henblik på påstand, udøvelse eller forsvar af juridiske krav;
 • Ret til databevægelighed;
 • Ret til at indgive en klage til Datatilsynet;
 • Du kan til enhver tid med fremadrettet virkning tilbagekalde dit samtykke til indsamling, behandling og brug af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger henvises til kapitlerne ovenfor, der beskriver behandling af data baseret på dit samtykke.

 

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du rette din anmodning til den kontakt, der er angivet nedenfor.

 

C. Kontakt

For spørgsmål, du måtte have med hensyn til datasikkerhed, bedes du bruge denne kontaktformular eller kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende adresse:
 

Databeskyttelsesrådgiver
Bayer A/S
Arne Jacobsens Allé 13
DK-2300 København S

 

D. Ændringer til Databeskyttelse

Vi kan opdatere vores databeskyttelse fra tid til anden. Opdateringer til vores databeskyttelse vil blive offentliggjort på vores hjemmeside. Enhver ændring træder i kraft ved offentliggørelse på vores hjemmeside. Vi anbefaler derfor, at du regelmæssigt besøger hjemmesiden for at holde dig orienteret om eventuelle opdateringer.
 

Senest opdateret: 17.09.2021