Databeskyttelse ved medicinske spørgsmål

Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13:6, 2300 Købenavn, Danmark (i det følgende benævnt "os", "vores" og "vi") ønsker i sin egenskab af kontrollant for behandlingen af dine personoplysninger at give dig oplysninger om behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med medicinske forespørgsler.

Vi behandler følgende personoplysninger med det formål at administrere dine medicinske forespørgsler og give dig et svar:

  • Kontaktoplysninger (f.eks. navn, adresse, telefon-/fax-/mobiltelefonnummer, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger)
  • Demografiske data (f.eks. alder/aldersgruppe, fødselsdato, køn)

 

Hvis sådanne oplysninger indgår i din forespørgsel, kan vi muligvis behandle oplysninger, der kan defineres som følsomme personoplysninger som for eksempel

  • oplysninger om din sundhedstilstand
  • dine religiøse overbevisninger 
  • dit seksualliv/din seksuelle orientering eller 
  • din etnicitet.

 

Et eksempel, hvor dette kan være tilfældet, er en forespørgsel om, hvorvidt et Bayer-produkt er Kosher-egnet.

Adgang til dine personoplysninger er begrænset til Bayer AG og gruppens afdelinger, som er involveret i administration og besvarelse af din forespørgsel, samt tredjeparts-callcentre. Disse enheder kan være beliggende i andre lande end det land, hvor du er bosiddende.

Hvis din forespørgsel vedrører en bivirkning, specielle forhold eller en produktteknisk klage, eller hvis din forespørgsel ikke er knyttet til medicinsk information, vil vi videresende dine forespørgsel med dine personoplysninger til den relevante afdeling med henblik på videre behandling. I den forbindelse overfører vi dit navn, dine kontaktoplysninger samt andre oplysninger, som du måtte have givet os, inklusive oplysninger om specielle kategorier af personoplysninger, hvis sådanne er blevet oplyst. 

Til behandling af dine personoplysninger bruger vi til en vis grad specialiserede serviceleverandører, der agerer som vores databehandlere, herunder callcentre. Sådanne serviceleverandører udvælges omhyggeligt og overvåges regelmæssigt af os. De behandler kun personoplysninger i overensstemmelse med vores instruktioner og på grundlag af passende databehandlingsaftaler.

Dine personoplysninger kan bliver overført til andre lande end det land, hvor du er bosiddende. Sådanne lande kan have en anden grad af databeskyttelse end det land, hvor du er bosiddende. Det kan være lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, hvor Europa-Kommissionen ikke har kunnet afgøre, om der ydes en tilstrækkelig grad af databeskyttelse. I sådanne tilfælde anvender vi standardklausuler for databeskyttelse, der er vedtaget af Europa-Kommissionen som passende sikkerhedsforanstaltninger. Du kan få en kopi af dem ved at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

Det juridiske grundlag for behandlingen af dine personoplysninger, herunder dine følsomme personoplysninger, er overholdelse af juridiske forpligtelser i henhold til at indberette bivirkninger, særlige forhold eller produkttekniske klager (se artikel 6 (1) (c) i persondataforordningen (GDPR)). Desuden har vi en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger med henblik på at besvare din forespørgsel samt til dokumentation og journalføring. Hvis din forespørgsel indeholder oplysninger om bivirkninger, eller der er tale om en produktteknisk klage, har vi en juridisk forpligtelse til at behandle de pågældende oplysninger, herunder til at dele oplysningerne med indehaveren af markedsføringstilladelsen.

Vi gemmer dine personoplysninger, efter at vi har besvaret din forespørgsel, med henblik på dokumentation og journalføring samt overholdelse af lovgivningen. Personoplysninger, som alene er relateret til forespørgsler om medicinsk information (og som udelukkende administreres af medarbejdere med ansvar for medicinsk information, hvor der ikke er tale om en bivirkning eller en produktteknisk klage, og hvor der ikke er behov for at videresende forespørgslen til en anden afdeling til videre behandling), anonymiseres efter et år, medmindre andet er bestemt ved lov (f.eks. i forbindelse med en bivirkning). Forespørgsler vedrørende bivirkninger eller oplysninger om produkttekniske klager gemmes med henblik på at opfylde kravene i lovgivningen. De oplysninger, der videregives til andre afdelinger, gemmes med henblik på viderebehandling af din forespørgsel.

Du har ret til at anmode os om at informere dig om de personoplysning, vi har registreret om dig, at få adgang til og rettet eller slettet dine personoplysninger eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, ligesom du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen og har ret til dataportabilitet. Du har også ret til at indgive en klage til den relevante datatilsynsmyndighed. Du kan til enhver tid trække ethvert samtykke tilbage, som du har givet, uden at det påvirker lovligheden af den behandling, der har fundet sted før tilbagetrækningen.

Hvis du har spørgsmål til beskyttelsen af dine personoplysninger, eller hvis ønsker at gøre dine rettigheder gældende, bedes du kontakte vår databeskyttelsesrådgiver via denne kontaktformular.