Jaydess® levonorgestrel 13,5 mg. intrauterint indlæg

Produktinformationen er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres hos Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6, 2300 København S. Tlf. 45235000

Kvinder bør informeres om symptomer på samt risiko for ektopisk graviditet ved brug af spiral.

Intrauterint indlæg med en lille sølvring som gør det synligt ved røntgen.

Terapeutiske indikationer: Svangerskabsforebyggelse i op til 3 år. Jaydess levonorgestrel er ikke førstevalg til kvinder som ikke har født grundet begrænset klinisk erfaring.

Dosering: Det anbefales at Jaydess kun oplægges af læger der har erfaring med oplægning af intrauterine indlæg og/eller har gennemgået træning i oplægning. Jaydess skal oplægges indenfor 7 dage efter menstruationens begyndelse. Indlægget kan også lægges op umiddelbart efter abort i første trimester. Oplægning post partum bør udsættes indtil uterus er tilbage til normal tilstand, dog ikke tidligere end 6 uger efter fødslen. Hvis involutionen er væsentlig forsinket, bør det overvejes at vente til 12 uger post partum. Skal skiftes hvert 3. år.

Kontraindikationer: Graviditet, underlivsinfektion, akut cervicitis eller vaginitis. Post partum endometritis eller infektion efter abort indenfor de sidste 3 måneder. Uafhjulpede cervikale celleforandringer, uterin eller cervikal malignitet. Gestagen-sensitive tumorer. Unormal uterin blødning af ukendt ætiologi. Livmodermisdannelse inkl. fibromer hvis de forandrer uterinkaviteten. Akut leversygdom eller levertumor. Overfølsomhed overfor det aktive stof eller hjælpestofferne.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Migræne, fokal med asymmetriske synsforstyrrelser eller andre symptomer, der indikerer transitorisk cerebral iskæmi, usædvanlig kraftig hovedpine, icterus, væsentlig blodtryksstigning, svær arteriel sygdom såsom slagtilfælde eller myokardieinfarkt, ektopisk graviditet kan forekomme. Kvinder, der overvejer Jaydess, bør rådgives om tegn og risiko for ektopisk graviditet. Anvendelse til kvinder, der aldrig har født: Jaydess er ikke førstevalg til svangerskabsforebyggelse, da der er begrænset klinisk erfaring. Graviditet bør overvejes, hvis menstruationen ikke indtræder indenfor 6 uger efter starten af den forudgående menstruation. Gentagne graviditetstest er ikke nødvendige hos kvinder med amenorré, med mindre der er tegn på graviditet. Påvirkning af blødningsmønstret under menstruation kan forventes. Underlivsinfektion kan tilstøde i forbindelse med oplægningen. Udstødelse kan forekomme. Perforation kan ske i sjældne tilfælde, oftest under oplægningen. Hvis trådene ikke er synlige i livmoderhalsen ved kontrolundersøgelser, skal uopdaget udstødelse og graviditet udelukkes. Ovariecyster kan forekomme.

Interaktioner: Uden større betydning grundet indlæggets lokale virkningsmekanisme.

Fertilitet, graviditet og amning: Ændrer ikke fremtidig fertilitet. Graviditet er kontraindiceret. Påvirker ikke modermælken.

Bivirkninger:

 • Ændring i blødningsmønster,
 • hovedpine,
 • mave-/underlivssmerter,
 • akne,
 • dysmenoré,
 • ovariecyster,
 • vulvovaginitis,
 • depression,
 • migræne,
 • kvalme,
 • alopecia,
 • øvre genitale infektioner,
 • udstødning,
 • udflåd,
 • brystsmerter.

Ikke almindeligt eller sjældent:

 • Hirsutisme,
 • perforering af livmoderen.

 

Pakningsstørrelser og Priser: 1 x Jaydess®, intrauterint indlæg. Se medicinpriser.dk for dagsaktuelle priser.

Udlevering: A. Ej tilskud.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen: Bayer OY, 20210 Turku, Finland. SPC dato 11.11.21. 

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se SPC pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.