Produktinformation Kyleena® levonorgestrel 19,5mg. 
Intrauterint indlæg med sølvring og blå tråde.

Terapeutiske indikationer: Svangerskabsforebyggelse i op til 5 år. 

Dosering: Kyleena oplægges i livmoderkaviteten og er virksom i 5 år. Bør oplægges indenfor 7 dage efter menstruationens begyndelse. 
Kvinder bør informeres om fordele og risici, herunder symptomer på perforation samt risiko for ektopisk graviditet ved brug af spiral.

Oplægning: Se tabel 1 i produktresuméet hvornår Kyleena lægges op hos fertile kvinder.

Kontraindikationer: Graviditet. Aktuel eller recidiverende underlivsinfektion eller tilstande forbundet med øget risiko for underlivsinfektion.
Akut cervicitis eller vaginitis. Postpartum endometritis eller infektion efter abort indenfor de sidste 3 mrd. Cervikale celleforandringer indtil de er afhjulpet. Uterin eller cervical malignitet. Gestagen-sensitive tumorer, f.eks. brystcancer. Unormal uafklaret uterin blødning. Livmodermisdannelse inkl. fibromer hvis de påvirker oplægning eller udtagning. Akut leversygdom eller levertumor. Overfølsomhed for levonorgestrel eller hjælpestof se SPC pkt. 6.1 

Bivirkninger: 
Meget almindelig eller almindelig: 
Hovedpine, depression, nedsat libido,  migræne, svimmelhed, kvalme, mave/underlivsssmerter.
Akne, alopecia, blødningsændringer herunder formindsket menstruationsblødning. Vægtforøgelse.
Ovariecyster, vulvovaginitis, øvre genitale infektioner, dysmenoré, brystsmerter/ubehag, udflåd.
Helt eller delvis udstødning af indlæg. I sjældne tilfælde perforering af livmoderen ved oplægning. 
Ikke almindelige: Hirsutisme, perforering af livmoderen.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Forsigtighed hvis en af følgende tilstande opstår første gang Kyleena anvendes.  Migræne, fokal migræne med asymmetriske synsforstyrrelser eller andet der indikerer transitorisk cerebral iskæmi. Usædvanlig kraftig hovedpine. Icterus. Væsentlig blodtryksstigning. Svær arteriel sygdom evt. AMI. Akut venøs tromboemboli. Graviditet og amning: Oplægning er kontraindiceret under graviditet. Brugen ændrer ikke fremtidig fertilitet. Opstår graviditet under anvendelse bør ektopisk graviditet udelukkes. Behandling bør undgås de første 6 uger af amningen. Mælkens kvalitet eller kvantitet påvirkes ikke. 
Interaktioner: Produktinformationen for andre samtidig indgivne lægemidler, skal kontrolleres for at identificere potentielle interaktioner.

Pakningsstørrelser: 1 x 1 (blisterpakning) intrauterin indlæg pakket enkeltvis.
Priser: Se medicinpriser.dk for dagsaktuelle priser. 
Udlevering: A. Ej tilskud. 
Indehaveren af markedsføringstilladelsen: Bayer AB, Box 606, Berzelius väg 35, 169 26 Solna Sverige.
SPC dato: 04.10.2023.

Produktinformationen er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.
Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres hos Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 2300
København S. Tlf. 45235000

MA-KYL-DK-0019-1