Produktinformation Kyleena® levonorgestrel 19,5mg. intrauterint indlæg

Produktinformationen er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres hos Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6, 2300 København S. Tlf. 45 23 50 00

Intrauterint indlæg med sølvring og blå tråde.

Deklaration: Indeholder 19,5 mg Levonorgestrel.

Indikationer: Svangerskabsforebyggelse i op til 5 år.

Kontraindikationer: Graviditet. Tilstedeværende genital infektion. Akut cervicitis eller vaginitis. Postpartum endometritis/ infektion efter abort < 3 måneder. Cervikale celleforandringer. Uterin eller cervial malignitet. Gestagen-sensitive tumorer, f.eks. brystcancer. Unormal uafklaret uterin blødning. Livmodermisdannelse inkl. fibromer, hvis de påvirker oplægning eller udtagning. Akut leversygdom eller levertumor. Overfølsomhed for levonorgestrel eller hjælpestof se SPC pkt. 6.1

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Før oplægning skal kvinden informeres om fordele og risici ved Kyleena, herunder tegn og symptomer på perforation og risikoen for ektopisk graviditet.  Migræne, fokal migræne med asymmetriske synsforstyrrelser eller andet der indikerer transitorisk cerebral iskæmi. Usædvanlig kraftig hovedpine. Icterus. Væsentlig blodtryksstigning. Svær arteriel sygdom evt. AMI.

Graviditet og amning: oplægning er kontraindiceret under graviditet. Brugen ændrer ikke fremtidig fertilitet. Opstår graviditet under anvendelse bør ektopisk graviditet udelukkes. Behandling bør undgås de første 6 uger af amningen. Mælkens kvalitet eller kvantitet påvirkes ikke.

Bivirkninger:

 • Ændring i blødningsmønster i hovedreglen til mindre blødninger over tid.
 • Hovedpine.
 • Svimmelhed.
 • Mave-/underlivssmerter.
 • Depression.
 • Vægtforøgelse.
 • Migræne.
 • Kvalme.
 • Akne.
 • Aloplecia.
 • Blødningsændringer.
 • Ovariecyster.
 • Vulvovaginitis.
 • Øvre genitale infektioner.
 • Dysmenoré.
 • Brystsmerter/ubehag.
 • Helt eller delvis udstødning af indlæg.
 • Udflåd.
 • I sjældne tilfælde perforering af livmoderen ved oplægning.

 

Interaktioner: Ingen kendte.

Dosering: Bør oplægges i dagene efter menstruation eller i tilslutning til abort. Skal skiftes hvert 5. år.

Pris: Se medicinpriser.dk for dagsaktuelle priser.

Udlevering: A. Ej tilskud.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen: Bayer AB, Box 606, Berzelius väg 35, 169 26 Solna Sverige. SPC dato 01.09.22.