Produktinformation Mirena® levonorgestrel 52mg. (Levonorgestrel 20 mikrogram/24 timer.) intrauterint indlæg

Indikationer: Svangerskabsforebyggelse, idiopatisk menoragi og beskyttelse mod endometrie hyperplasi under østrogen-substitutionsbehandling.

Dosering: Bør oplægges i dagene efter menstruation eller i tilslutning til abort og placeres i fundus uteri. Er virksom i 8 år for indikationen svangerskabsforebyggelse samt i 5 år for indikationen idiopatisk menorrhagia, fortsat anvendelse af indlægget kan overvejes i upp till 8 år, hvis symptomer ikke er vendt tilbage efter 5 års anvendelse. Indlægget bør fjernes eller udskiftes efter 8 år. Beskyttelse mod endometriehyperplasi under østrogen substitutionsbehandling i 5 år.

Kontraindikationer: Graviditet. Tilstedeværende genital infektion. Cervikal dysplasi, uterin eller cervikal maglignitet, gestagenafhængige tumorer, udiagnosticeret vaginal blødning, livmodermisdannelse inklusiv fibromer hvis de påvirker livmoderkaviteten, akut leversygdom eller levertumor, vaginale infektioner, postpartum endometritis, infektion efter abort inden for de sidste tre måneder, cervicitis, tilstande som er forbundet med øget infektionsrisiko, overfølsomhed overfor det aktive stof eller nogle af hjælpestofferne.

Interaktioner: Ingen kendte.

Bivirkninger:

Almindelige:

 • Ændring i blødningsmønster,
 • hovedpine,
 • kvalme,
 • svimmelhed,
 • akne,
 • rygsmerter,
 • mave/underlivssmerter,
 • dysmenoré,
 • udflåd,
 • vulvovaginal lidelse,
 • brystspænding,
 • brystsmerter,
 • nedtrykthed,
 • nervøsitet,
 • mindsket libido,
 • vægtforøgelse,
 • udstødning af det intrauterine indlæg.
   

Ikke almindelige eller sjældne:

 • Alopecia,
 • perforering af livmoderen.

 

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Adnexinflammation og ekstrauterin graviditet kan optræde. Udstødelse kan forekomme. Udebliver blødning bør graviditet udelukkes. Anvendes med forsigtighed ved migræne eller andre symptomer som indikerer transistorisk cerebral iskæmi, usædvanlig kraftig hovedpine, icterus, væsentlig blodtryksstigning, svær arteriel sygdom såsom slagtilfælde eller myocardieinfarkt, hos kvinder med medfødt hjertesygdom eller hjerteklapfejl med risiko for endocarditis.

Graviditet: Er kontraindiceret.

Amning: Behandling bør undgås de første 6 uger af amningen.

AUP Pris: Se medicinpriser.dk for dagsaktuelle priser.

Udlevering: A. Ej tilskud.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen: Bayer OY, 20210 Turku, Finland. SPC dato 17.01.2023

Produktinformationen er forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé.

Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres hos Bayer A/S, Arne Jacobsens Allé 13, 6, 2300
København S. Tlf. 45235000